Novinky

 

Zdroj pro nabíječky

S vyššími nároky na nabíjení a nabíjecí proudy jsem byl nucen vyřešit napájecí zdroj. Od koupě hotového zdroje mě odrazovala cena a hlavně nejsou ani tak výkonné jako použití upravených zdrojů ze serveru. Výhoda serverových HotSwap zdrojů je v tom, že úprava není nijak složitá.

Vlastně jsou potřeba provést dvě věci.

  1. 1. Zapnutí zdroje propojením pinů
  2. 2. V případě seriového zapojení odizolování druhého zdroje v pořadí od země

K vytvoření zdroje, který je schopen poskytnout 2x 12V a 54A na každém kanálu případně 1x 24V a 54A, byl použit zdroj CWA2-0650-10-SM01-1 ze serveru o výkonu 650W jeden.

K tomu, aby byl zdroj v provozu je potřeba propojit piny PS On, PS Kill a GROUND. To zajistí, že při připojení 220V napájení se ihned zapnou.

V případě použití zdroje, který nebude zapojován do série je toto jediná potřebná úprava. V případě, že zdroje budou využity v sérii je potřeba druhý zdroj v řadě upravit odizolováním od zemnícího kolíku. Uzemnění je řešeno přes šrouby, které drží celý plošný spoj s obalem. V tuto dobu mám toto odizolováno hmotou z tavné pistole. Z odizolovaného zdroje bude odebíráno "-".

Upozornění: Pokud se odizolovává druhý zdroj nesmí se odpojit zemnící kolík od pouzdra.

Následně stačí oba zdroje stáhnout k sobě třeba stahovací páskou a malá elektrárna je na světě. Já k lepšímu udržení u sebe použil ještě oboustranou lepící pásku M3 na čtyřech místech.

Previous page: Elektronika  Následující stránka: FBL jednotka HC3SX